Αύξηση 17,3% κατέγραψε η αξία των βουλγαρικών εξαγωγών στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τους πρώτους δύο μήνες του 2013, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2012 και ανήλθε σε τέσσερα δισεκατομμύρια λέβα (περίπου 2 δισ.ευρώ), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (NSI) της βαλκανικής αυτής χώρας.

   Το πρώτο δίμηνο του 2013 βασικοί εμπορικοί εταίροι της Βουλγαρίας ήταν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Γαλλία που απορρόφησαν το 71,5% του συνόλου των βουλγαρικών εξαγωγών στις χώρες - μέλη της ΕΕ.

   Τον Φεβρουάριο 2013, η αξία των βουλγαρικών εξαγωγών προς την ΕΕ ξεπέρασε το 1,9 δισ. λέβα (περίπου ένα δισ. ευρώ), αυξημένη κατά 17,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

   Την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013, η αξία των εισαγωγών από χώρες - μέλη της ΕΕ στη Βουλγαρία ανήλθε σε 4,5 δισ. λέβα (περίπου 2,3 δισ.ευρώ), αυξημένη κατά 7% έναντι του πρώτου διμήνου του προηγούμενου έτους. Βασικές "πηγές" εισαγωγών ήταν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Ουγγαρία.

   Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, οι εισαγωγές από χώρες - μέλη της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 16,8% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους και η αξία τους διαμορφώθηκε στο ποσό των 2,5 δισ. λέβα (περίπου 1,3 δισ. ευρώ).