Αυξημένα οικονομικά μεγέθη εμφάνισε ο Όμιλος Lottomatica στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Ο όμιλος ο οποίος δρομολογεί την είσοδό του στην ελληνική αγορά μέσω της απόκτησης μειοψηφικής συμμετοχής σε ένα από τα επενδυτικά σχήματα που απαρτίζουν την Emma Delta, πλειοδότρια στον διαγωνισμό του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την ιδιωτικοποίηση ελέγχουσας συμμετοχής 33% που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στον ΟΠΑΠ εμφάνισε αύξηση Λειτουργικών Εσόδων και Λειτουργικής Κερδοφορίας (EBITDA) κατά 7% και 13% αντίστοιχα, σε σύγκριση με το 1ο Τρίμηνο του 2012.

«Επιτύχαμε και πάλι ουσιαστικά αποτελέσματα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ταυτόχρονα, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου μας, στο πλαίσιο του οποίου θα λειτουργούμε ως μια ενιαία, πελατοκεντρική εταιρεία που θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο», δήλωσε ο Marco Sala, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του Ομίλου Lottomatica. «Η Διοίκηση έχει ενστερνιστεί τους νέους ρόλους της και έχει προσαρμοστεί σε αυτούς. Οι μέτοχοί μας ενέκριναν την υιοθέτηση της επωνυμίας ‘GTECH’ με ισχύ από τις 3 Ιουνίου. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, η Εταιρεία θα δραστηριοποιείται ως GTECH, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αξιόλογες επωνυμίες της παγκόσμιας βιομηχανίας παιγνίων και ο κωδικός των μετοχών μας στο Χρηματιστήριο θα είναι ‘GTK’».

 «Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις», δήλωσε ο Alberto Fornaro, Οικονομικός Διευθυντής (CFO) του Ομίλου Lottomatica. «Επιτύχαμε τη σημαντική αύξηση κατά 30% των καθαρών εσόδων που αποδίδονται στη μητρική εταιρεία και των Κερδών ανά Μετοχή (EPS). Τα συνδυασμένα Λειτουργικά Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) τόσο από τις ιταλικές, όσο  και από τις διεθνείς δραστηριότητες της Εταιρείας, μας επιτρέπουν να επιτύχουμε τους στόχους μας για το τέλος του έτους. Ειδικότερα, η Καθαρή Οικονομική Θέση εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό σε συνέχεια και της αναμενόμενης απομόχλευσης κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Αναλυτικά:

Τα ενοποιημένα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,2% και ανήλθαν σε €798 εκ. έναντι €780 εκ. για το πρώτο τρίμηνο του 2012, λόγω της πώλησης μηχανών βιντεολοταρίας (VLT) στην καναδική αγορά και της πώλησης κεντρικού συστήματος στην Ευρώπη. Τα έσοδα από τις Ιταλικές Δραστηριότητες –χωρίς να συνυπολογίζεται ο αυξημένος φόρος παιγνίων επί των παιγνιομηχανών βιντεολοταρίας (VLT)– κυμάνθηκαν στα επίπεδα του προηγουμένου έτους, συντηρούμενα από τις θετικές επιδόσεις του λόττο και την καταβολή χαμηλότερων κερδών στους παίκτες αθλητικών στοιχημάτων. Εξαιρουμένου του ρεκόρ τζακ-ποτ που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2012 στο παιχνίδι Mega Millions, τα έσοδα της GTECH Lottery κατέγραψαν οριακή αύξηση το 2013 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν στο επίπεδο των €300 εκ., καταγράφοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012, λόγω των μεγαλύτερων πωλήσεων προϊόντων στον Καναδά και των υψηλότερων κερδών από τις Ιταλικές Δραστηριότητες. Τα έσοδα στην Ιταλία ευνοήθηκαν από την καταβολή χαμηλότερων κερδών στους παίκτες αθλητικών στοιχημάτων, τη συνεχιζόμενη επίδραση των μέτρων εξορθολογισμού του κόστους που υιοθετήθηκαν το 2012 και την αύξηση των δραστηριοτήτων λόττο. Συνυπολογίζοντας την εφάπαξ εισροή €4,5 εκ. από την ανάκτηση επένδυσης στο εξωτερικό, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της GTECH κατέγραψαν οριακή αύξηση σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

 

Τα λειτουργικά έσοδα (Operating Income) αυξήθηκαν κατά €22 εκ. και ανήλθαν σε €192 εκ., γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με έναν ευνοϊκότερο τελικό φορολογικό συντελεστή συνέβαλε στην αύξηση των καθαρών εσόδων που αποδίδονται στη μητρική εταιρεία (Net Income attributable to the parent), τα οποία αυξήθηκαν από €58 εκ. σε €75 εκ. Οι πληρωμές τόκων κυμάνθηκαν στα επίπεδα του πρώτου τριμήνου του προηγούμενου έτους και διαμορφώθηκαν σε €40 εκ. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 30% και ανήλθαν από €0,33 σε €0,43.

 

Οι κεφαλαιακές δαπάνες (Capital Expenditures) του τριμήνου κυμάνθηκαν στα επίπεδα του 2012 και διαμορφώθηκαν σε €53 εκ.

 

Στις 31 Μαρτίου 2013, τα Ίδια Κεφάλαια (Consolidated Shareholders’ Equity) των μετόχων ανέρχονταν σε €2,82 δισ. Η καθαρή οικονομική θέση (NFP) του Ομίλου Lottomatica ανερχόταν σε €2,64 δισ. έναντι €2,55 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2012, κυρίως ως αποτέλεσμα του χρονισμού στο κεφάλαιο κίνησης. Όπως ήδη αναφέρθηκε, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013 αναμένεται απομόχλευση και ο Όμιλος αναμένεται να επιτύχει τους στόχους καθαρής οικονομικής θέσης (NFP) τους οποίους έχει θέσει για το τέλος του έτους.