Στο ρυθμό των αυξήσεων κεφαλαίου των τραπεζών θα χορεύει το ελληνικό Χρηματιστήριο τον επόμενο μήνα, αφού από τις 17 Μαΐου έως τις 20 Ιουνίου να αναζητώνται 2,46 δις ευρώ από τις 3 εκ των 4 συστημικών τραπεζών  που θα απευθυνθούν  στους ιδιώτες επενδυτές για να καλύψουν μέρος των αυξήσεων κεφαλαίου τους. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε οι τράπεζες να αποκτήσουν ξανά τις υγιείς οικονομικές βάσεις που θα επιτρέψουν στις τράπεζες να αντλούν ρευστότητα από τη διατραπεζική αγορά, που θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορούν με την σειρά τους να την διοχετεύουν στην πραγματική οικονομία. Η επιτυχημένη τους ανακεφαλαιοποίηση αλλάζει ταυτόχρονα και την αξία των μετοχών τους...

Ταυτόχρονα στα μέσα Ιουνίου θα έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος τα επικαιροποιημένα business plans όλων των τραπεζών, για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους και εκεί θα αναλύονται και τα διάφορα περιθώρια περαιτέρω συγχωνεύσεων και απορροφήσεων.
Το σύνολο των αυξήσεων κεφαλαίου ανέρχεται σε  28,4 δις ευρώ μαζί με τις αυξήσεις των μη συστημικών τραπεζών δηλαδή συνολικά 7 τραπεζών.  Τα ποσά που δεν θα καλυφθούν από ιδιώτες επενδυτές θα καλυφθούν από το ΤΧΣ. Αν οι μικρές τράπεζες Probank, Attica bank, FBBank, Πανελλήνια τράπεζα δεν καταφέρουν ή δεν επιλέξουν να ανακεφαλαιοποιηθούν  από ιδιωτες επενδυτές, θα περάσουν πλήρως στο ΤΧΣ.

Το«χορό» των αυξήσεων κεφαλαίου ανοίγει η Alpha Bank της οποίας το ενημερωτικό δελτίο είναι από χτες στη δημοσιότητα, και η αύξηση θα πργαμτοποιηθεί από τις 17 μέχρι τις 31 Μαϊου.  Γύρω στις 31 Μαΐου θα ξεκινήσει η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς και λίγο πριν ολοκληρωθεί θα ξεκινήσει η αύξηση της Εθνικής  ώστε όλες οι αυξήσεις κεφαλαίου να έχουν ολοκληρωθεί στις 20 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι εκτιμάται ότι  έως  τις 20 Ιουνίου του 2013 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αυξήσεων κεφαλαίου. 


Alpha Bank: Η συνολική αύξηση  κεφαλαίου ανέρχεται στα 4,57 δισ. ευρώ.Ο στόχος κάλυψης του 10% από ιδιώτες ανέρχεταια σε 457 εκατ ευρώ  και με  92,9 εκατ ευρώ   ιδιωτικής  τοποθέτησης, οι ιδιώτες επενδυτές θα καλύψουν  12% της συνολικής αύξησης .Ανεξάρτητα από την πορεία της αύξησης και το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών, οι ανάδοχοι (JΡ Morgan, Citigroup, HSBC και Crédit Agricole) έχουν δεσμευθεί να καλύψουν πλήρως το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα πάντως με στελέχη της τράπεζας, το ενδιαφέρον από τους επενδυτές είναι ήδη αυξημένο και εκτιμάται ότι θα υπάρξει πλήρης κάλυψη χωρίς τη συνδρομή των αναδόχων.

Πειραιώς:  Η συνολική αύξηση  κεφαλαίου ανέρχεται σε 7,33 δις ευρώ.  Ο στόχος κάλυψης από ιδιώτες είναι  733 εκατ . ευρώ, για να παραμείνει ο ιδιωτικός χαρακτήρας της τράπεζας. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξασφαλίσει ήδη το ποσό των 400 εκατ. ευρώ από την πορτογαλική BCP μετά την εξαγορά της Millennium Bank και των 170 εκατ. ευρώ από τη γαλλική Societe Generale μετά την εξαγορά της Geniki Bank. Με δεδομένα τα  570 εκατ. ευρώ  τα υπόλοιπα 170 εκ. ευρώ εκτιμάται ότι θα καλυφθούν χωρίς πρόβλημα από ιδιώτες επενδυτές, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και έλληνες επιχειρηματίες. Εξάλλου οι ανάδοχοι δεσμεύονται να καλύψουν ποσό της τάξεως των 160 με 170 εκατ. ευρώ, στην περίπτωση που δεν καλυφθεί από ιδιώτες.   

 

Εθνική: Η συνολική αύξηση  κεφαλαίου ανέρχεται σε  7,9 δις ευρώ και ο στόχος  κάλυψης από ιδιώτες είναι 790 εκατ ευρώ. Η τράπεζα ωστόσο έθεσε ως στόχο το 12% ή 1,17 δις ευρώ της συνολικής ανακεφαλαιοποίησης που είναι 9,75 δις ευρώ. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής των μετόχων   της Εθνικής  θα έχει  διάρκεια από δύο έως τρεις εβδομάδες και στόχος είναι οι εγγραφές να έχουν ολοκληρωθούν μέχρι τις πρώτες ημέρες του ερχόμενου μήνα, ώστε μέχρι τα μέσα Ιουνίου να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. 

Παράλληλα με τις νέες μετοχές θα αρχίσει και η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (warrants), που αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή ιδιωτών στην ανακεφαλαιοποίηση, καθώς με κάθε μετοχή που αποκτούν μέσω της αύξησης θα αποκτούν και το δικαίωμα αγοράς των μετοχών του ΤΧΣ. Οι επενδυτές κάνοντας χρήση αυτού του δικαιώματος θα έχουν τη δυνατότητα να επαναγοράζουν τις μετοχές του ΤΧΣ, ανά εξάμηνο, και για χρονική περίοδο έως 4,5 ετών οπότε και λήγουν. Οι μετοχές που αντιστοιχούν σε κάθε δικαίωμα θα αγοράζονται στην τιμή με την οποία εκδόθηκαν οι μετοχές στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου για την ανακεφαλαιοποίηση πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου, 4% για το πρώτο έτος, 5% για το δεύτερο, 6% για το τρίτο, 7% για το τέταρτο και 8% για το πέμπτο Στην περίπτωση που τα δικαιώματα δεν ασκηθούν τότε θα ακυρωθούν οι αντίστοιχες μετοχές και θα περάσουν στον οριστικό έλεγχο του ΤΧΣ.

Eurobank:  Κρατικοποιείται, αφούυ ενσωματώσει το good TT και την Νέα Proton bank με στόχο το φθινόπωρο θα ιδιωτικοποιηθεί. Η Eurobank, μετά από σχετική απόφαση της Διοίκησής της, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές εξελίξεις που μεσολάβησαν ως συνέπεια των αποφάσεων για αναστολή της συγχώνευσης με την Εθνική Τράπεζα και ξεχωριστή διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των δυο τραπεζών, προχωρεί πλέον στην πλήρη ανακεφαλαιοποίησή της από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Όπως επισημάνθηκε στην πρόσφατη Γενική της Συνέλευση, βασικός στόχος είναι η Τράπεζα να αποτελέσει την πρώτη συστημική τράπεζα που θα επιστρέψει πλήρως σε ιδιωτικά χέρια. Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ήδη τις πρώτες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή, όπως την απόφασή της να προχωρήσει σε νέα αύξηση κεφαλαίου 580 εκατ. ευρώ την οποία θα καλύψουν οι κάτοχοι αντίστοιχων υβριδικών τίτλων της τράπεζας. 

 

 

Μαρίνα Πρωτονοταρίου