Καμία απόφαση δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ για τη μετατροπή της Γενικής Τράπεζας ΓΤΕ από εμπορική σε επενδυτική, όπως διευκρινίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.