Μείωση 0,6% σημείωσε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο 2013, προς τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2012,  έναντι αύξησης 1,9%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο Γενικός Δείκτης τον Απρίλιο 2013, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2013, παρουσίασε αύξηση 0,5%, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2012 – Απριλίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2011 – Απριλίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 2,5%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, κατά 0,5% το μήνα Απρίλιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ∆είκτη του Μαρτίου 2013, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές: 

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών: 
α) Κατά 0,7% της ομάδας ‘’ ∆ιατροφή και μη αλκοολούχα ποτά ‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών στα λαχανικά
νωπά, πατάτες νωπές και αρνί και κατσίκι νωπά. 
β) Κατά 8,6% της ομάδας ‘’ Ένδυση και υπόδηση ‘’, λόγω επαναφοράς των τιμών των ειδών ένδυσης και υπόδησης
στα επίπεδα πριν από τις γενικές χειμερινές εκπτώσεις. 
γ) Κατά 0,5% της ομάδας ‘’ Υγεία ‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών των φαρμάκων. Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στις ιατρικές, οδοντιατρικές και παραιατρικές υπηρεσίες. 
2. Από τις µειώσεις των δεικτών: 
α) Κατά 1,1% της ομάδας ‘’ Στέγαση ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού
αερίου, των ενοικίων κατοικιών και των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κατοικίας. 
β) Κατά 1,2% της ομάδας ‘’ Μεταφορές ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα καύσιμα αυτοκινήτου(βενζίνη). 
Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα εισιτήρια αεροπλάνων. 
γ) Κατά 0,3% της ομάδας ‘’ Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα εστιατόρια-
ζαχαροπλαστεία-καφενεία. 

Η μείωση του Γενικού ∆είκτη Τιμών Καταναλωτή, κατά 0,6% το μήνα Απρίλιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
∆είκτη του Απριλίου 2012, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές : 

1. Από τις μειώσεις των δεικτών : 
α) Κατά 3,6% της ομάδας ‘’ ∆ιαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα
έπιπλα-καλύμματα δαπέδου, είδη κλινοστρωμνής-λευκά είδη, οικιακές συσκευές και οικιακές υπηρεσίες. 
β) Κατά 4,0% της οµάδας ‘’ Υγεία ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των φαρμάκων και των ιατρικών, 
οδοντιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών. 
γ) Κατά 4,3% της ομάδας ‘’ Μεταφορές ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των αυτοκινήτων και των καυσίμων
αυτοκινήτου (βενζίνης). Μέρος της μείωσης αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών των αεροπλάνων. 
δ) Κατά 5,1% της οµάδας ‘’ Επικοινωνίες ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των τηλεφωνικών υπηρεσιών. 
ε) Κατά 2,9% της οµάδας ‘’ Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών του
οπτικοακουστικού εξοπλισμού-υπολογιστών, των υπηρεσιών αναψυχής και των βιβλίων. 
στ) Κατά 4,0% της οµάδας ‘’ Εκπαίδευση ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών στα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, 
ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων, ΙΕΚ και μεταπτυχιακών σπουδών. 
ζ) Κατά 1,6% της ομάδας ‘’ Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των εστιατορίων-
ζαχαροπλαστείων-καφενείων-κυλικείων και των ξενοδοχείων. 
η) Κατά 2,3% της ομάδας ‘’ Άλλα αγαθά και υπηρεσίες ‘’, λόγω μείωσης, κυρίως, των τιμών των κουρείων-
κομμωτηρίων-ειδών ατομικής φροντίδας, των προσωπικών ειδών και των ασφαλίστρων μεταφορών. 

2. Από τις αυξήσεις των δεικτών : 
α) Κατά 0,6% της ομάδας ‘’ ∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά ‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών στα φρούτα
νωπά, λαχανικά νωπά, πατάτες νωπές, ψάρια νωπά, κρέατα γενικά. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από
τη μείωση των τιμών στα δημητριακά και παρασκευάσματα, ελαιόλαδο, χυμοί φρούτων. 
β) Κατά 5,0% της ομάδας ‘’ Αλκοολούχα ποτά και καπνός ‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών των τσιγάρων. 
γ) Κατά 2,2% της ομάδας ‘’ Ένδυση και υπόδηση ‘’, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. 
δ) Κατά 6,9% της ομάδας ‘’ Στέγαση ‘’, λόγω αύξησης, κυρίως, των τιμών του πετρελαίου θέρµανσης και του
ηλεκτρισμού. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στα ενοίκια κατοικιών, στις
υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας και στο φυσικό αέριο.