Μειώθηκε κατά 7,8% η συνολική αξία των ελληνικών  εξαγωγών τον περασμένο Μάρτιο,  καθώς μειώθηκε η ζήτηση για ελληνικά προϊόντα, σχεδόν σε όλους τους κλάδους, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από τις Τρίτες Χώρες

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, μεγάλο μέρος των πιέσεων οφείλεται στα γεγονότα της Κύπρου, τη διαφοροποίηση της χρονικής συγκυρίας του Πάσχα Καθολικών και Ορθοδόξων, καθώς και στη βάθυνση της κρίσης σε πολλές οικονομίες του κόσμου, με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί εμπορικούς δεσμούς. 

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ-ΣΤΑΤ, η συνολικά αξία των εξαγωγών, σε σχέση με τον Μάρτιο του 2012 μειώθηκε κατά 7,8% (στα 2,04 δις ευρώ από 2,25 δις ευρώ). Η μείωση αυτή προέρχεται από την υποχώρηση κατά 6% των εξαγωγών προς τις χώρες την ΕΕ και κατά 9,6% προς τις Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη και ξεπερνά το 10,7%. 

Αξιοσημείωτη πάντως είναι η εξισορρόπηση των μεριδίων των χωρών της ΕΕ (49%) και των Τρίτων Χωρών (51%), στη συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι χώρες της ΕΕ αποσπούν το 66% της αξίας των εξαγωγών. 

Σύμφωνα με την Πρόεδρο  του Συνδέσμου κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «στο πεδίο των εξαγωγών καταγράφεται μία μικτή εικόνα. Από τη μία πλευρά είναι οι νέες ισχυρές πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, λόγω του δυσμενούς διεθνούς περιβάλλοντος και από την άλλη είναι η σταδιακή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων προς όφελος της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Ειδικά, η πρόσφατη υπουργική απόφαση που διευκολύνει τις επιστροφές ΦΠΑ προς τους εξαγωγείς αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την εξομάλυνση της καταβολής των οφειλών του Δημοσίου προς τις διεθνοποιημένες επιχειρήσεις της χώρας. Επιπλέον, τα κίνητρα για μειωμένες εγγυήσεις εξαγωγών, σε συνδυασμό με απλοποιημένες τελωνειακές διαδικασίες για τους Εγκεκριμένους Οικονομικούς Φορείς, προσδίδουν νέα δυναμική στην εισαγωγή όρων συνεργασίας και διευκόλυνσης μεταξύ Εξαγωγέων και Αρμόδιων Αρχών. Αν συνυπολογιστούν δε και οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, Κυρίου Αντώνη Σαμαρά για την προσέλκυση επενδύσεων από δυναμικές οικονομίες, όπως η Κίνα, δημιουργούνται προϋποθέσεις για διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών στους προσεχείς μήνες».