Το ποσό των 6.968.652 ευρώ κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών σε 162 δήμους της χώρας από τους παρακρατηθέντες πόρους, για τον μήνα Απρίλιο, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, η κατανομή στους υπόλοιπους δήμους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι ειδικής επιχορήγησης εξόφλησης ληξιπροθέσμων οφειλών, θα γίνει με νεότερη απόφαση εντός ολίγων ημερών, αφού το ποσό της παρακράτησης υπέρ του προγράμματος ΑΚΣΙΑ θα επιμεριστεί, όπως προβλέπει ο ν. 4147/2013, σε τέσσερα χρόνια και το υπόλοιπο ποσόν, εφόσον περισσεύει, θα αποδίδεται κανονικά κάθε μήνα και σε αυτούς.

Υπενθυμίζεται δε ότι, προκειμένου να μην διαταραχθεί η λειτουργία των ΟΤΑ που θα λάβουν ειδική επιχορήγηση για την αποπληρωμή ληξιπροθέσμων οφειλών, θεσπίστηκε με τον ν.4147/2013 η μη περικοπή του 5% των ΚΑΠ και οι κρατήσεις από τους παρακρατηθέντες πόρους να επιμερίζονται σε τέσσερα χρόνια.

Επίσης, δεν θα γίνεται επιπλέον παρακράτηση στους 31 δήμους που έχουν ήδη συμψηφίσει τους παρακρατηθέντες πόρους τους με οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία και τονίζεται, ότι η δυνατότητα της παραπάνω ρύθμισης έχει παραταθεί με το ν.4093/2012 ως τις 30.06.2013.