Στην επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ρουμανίας σε ξένο και τοπικό νόμισμα στο «ΒΒ+Β» προχώρησε η Standard & Poor's, διατηρώντας σταθερή την προοπτική.

Σε ανακοίνωση του διεθνούς οίκου αξιολόγησης επισημαίνεται ότι η προοπτική παραμένει σταθερή, αντικατοπτρίζοντας την άποψη της S&P, σύμφωνα με την οποία η ρουμανική κυβέρνηση θα συνεχίσει τις δράσεις δημοσιονομικής εξυγίανσης με βάση όσα έχουν αποφασιστεί.

Ο οίκος εκτιμά ότι η ανάπτυξη της οικονομίας θα ενισχυθεί σταδιακά την περίοδο 2013-2015, εξαιτίας της αύξησης των επενδύσεων, της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και της ανάκαμψης των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Σημειώνει, ωστόσο, ότι οι «αποδόσεις» της οικονομίας θα περιοριστούν από την «αδύναμη διοικητική ικανότητα, η οποία θα περιορίσει την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και από την αργή πρόοδο στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».