Σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών της εταιρείας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» αλλάζει ο συντελεστής στάθμισης των μετοχών της εταιρείας, σε όλους τους δείκτες στους οποίους συμμετέχει, από 100% σε 15%. 

Αναλυτικά, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών:

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.
FTSE/Χ.Α. Large Cap
FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης
FTSE/Χ.Α. – Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης
FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς
FTSE/X.A. Τραπεζών

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 13 Μαΐου 2013.