Υπέρ της διατήρησης του επιδόματος γάμου τάσσεται ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης, τονίζοντας ότι η προάσπισή του «δεν έχει μόνο υλικό, αλλά και συμβολικό χαρακτήρα».


«Η πλειοψηφία των ελλήνων εργοδοτών είμαστε υπέρ της πατρίδας μας και όχι όπως λίγοι υπέρ της “παρτίδας” τους. Γι’ αυτό όσοι θεσμοθετημένοι κοινωνικοί εταίροι εννοούμε όσα λέμε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διασώσουμε στη νέα ΕΓΣΣΕ το “κοινωνικό” επίδομα γάμου», σημειώνει ο κ. Κορκίδης.

Όπως αναφέρει, «οι μικρομεσαίοι έμποροι στο βαθμό που έχουμε εμπεδώσει τον κοινωνικό μας ρόλο είμαστε θετικοί στη διατήρηση ενός τέτοιου δικαιώματος των εργαζομένων, ακόμα και εάν χρειαστεί να περιορισθεί για να σωθεί».
O πρόεδρος της ΕΣΕΕ δηλώνει επίσης πως έχει τόσο στην κλαδική σύμβαση των εμποροϋπαλλήλων όσο και στη νέα σύμβαση των τραπεζοϋπαλλήλων το επίδομα γάμου διεσώθη και εξακολουθεί να ισχύει. 

Τέλος, ο κ. Κορκίδης σημειώνει πως «το επίδομα οικογενειακής κατάστασης δεν αποτελεί ένα κλασσικό ατομικό και οικονομικό δικαίωμα αλλά μία "εγγύηση" του θεσμού της οικογένειας και από την άποψη αυτή η όποια κατάργησή του από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας θα έπληττε άλλη μία φορά τον ιερό πυρήνα των Συνταγματικά κατοχυρωμένων θεσμών».