Στις 52.000, ή 11,8% του εργατικού δυναμικού, εκτοξεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.

Οι 29.000 ήταν άνδρες και 23.000 γυναίκες ενώ ο αριθμός των εργαζομένων ήταν 388.600 άτομα.

Το εργατικό δυναμικό (δηλαδή οι απασχολούμενοι και οι άνεργοι) ανερχόταν σε 440.604 πρόσωπα το 2012 από τους οποίους το 52,7% ήταν άντρες και το 47,3% γυναίκες.

Το ποσοστό απασχόλησης για τα πρόσωπα 20-64 ετών ήταν 70,2%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες ήταν 76,1% ενώ για τις γυναίκες ήταν αρκετά χαμηλότερο 64,8%.

Τα ποσοστά απασχόλησης είναι από τα ψηλότερα που παρατηρούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Επίσης σημειώνεται ότι 41.670 πρόσωπα ή 10,7% των εργαζομένων είχαν μερική απασχόληση με το 48,2% από αυτούς να δηλώνουν ότι δεν μπόρεσαν να βρουν εργασία με πλήρη απασχόληση ενώ 18,9% δήλωσαν ότι επέλεξαν την μερική απασχόληση για οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους.

Οι απασχολούμενοι της Κύπρου διαθέτουν ψηλό επίπεδο μόρφωσης αφού περισσότερο από το ένα τρίτο (42,1%) είχαν συμπληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση και 39,0% ήταν απόφοιτοι λυκείου.

Το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν στο 11,8% του εργατικού δυναμικού, με χαμηλότερο ποσοστό για τις γυναίκες 11,1% και ψηλότερο ποσοστό για τους άντρες 12,5%.

Το ψηλότερο ποσοστό ανεργίας αφορούσε τους νέους κάτω των 25 ετών, καθώς ανερχόταν στο 27,8% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών.