Εκ νέου ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 199/2010 οικοδομική άδεια ανέγερσης 516 πολυτελών κατοικιών, με πισίνα και υπόγειο, στο συγκρότημα Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας Πόρτο Καρράς ΑΕ, σύμφωνα με απόφαση του τμήματος οικοδομικών αδειών και ελέγχου κατασκευών της δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής, η οποία, στις 13/05/2013, κοινοποιήθηκε στη θυγατρική της εταιρείας «Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ», Πόρτο Καρράς ΑΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προηγούμενη ανάκληση της ίδιας άδειας από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, πριν δύο χρόνια, ακυρώθηκε με αμετάκλητη απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης.

Η εταιρεία Πόρτο Καρράς, προς διασφάλιση των συμφερόντων της, θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά της ως άνω απόφαση, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση.