Θα διατηρήσει την έδρα της στην Κύπρο η Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd, θυγατρική της ρωσικής κρατικής τράπεζας VTB.

Παρά τις σκέψεις που γίνονταν από μέρους τής τράπεζας να μεταφέρει τις εργασίες της στη Μάλτα, μετά την απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο και τη συνεπακόλουθη επιβολή περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα στις δραστηριότητες της τράπεζας, η Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd αποφάσισε, σύμφωνα πληροφορίες του ΚΥΠΕ, να παραμείνει στην Κύπρο, δείχνοντας έτσι εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου.