Νέα, πρωτοποριακή έρευνα ξεκινά στην Ελλάδα με αντικείμενο ένα από τα πιο «καυτά» θέματα στην εποχή της κρίσης, το πρόβλημα που βιώνουν οι νέοι στην εξεύρεση και διατήρηση μιας ικανοποιητικής θέσης εργασίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Citi Ελλάδας, που χρηματοδοτεί το Citi Foundation και υλοποιεί το Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece.

Ο στόχος της έρευνας αυτής είναι η σύσταση μιας αξιόπιστης και αποδοτικής πρότασης για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων, κάτι που όλοι αναγνωρίζουν ως προαπαιτούμενο για την αναστροφή του οικονομικού κλίματος και το ξεπέρασμα της κρίσης.

Η έρευνα περιλαμβάνει διερεύνηση πεδίου βάσει ερωτηματολογίου μεταξύ νέων αποφοίτων, focus groups στελεχών τμημάτων διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (HR), στελεχών επιλογής και πρόσληψης προσωπικού (“headhunters”) και εκπροσώπων δημόσιων/ συλλογικών φορέων, καθώς και συνεντεύξεις με εκπροσώπους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρώτο βήμα του ερωτηματολογίου προς νέους αποφοίτους βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Όσοι ενδιαφέρονται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν την απασχολησιμότητά τους και τις συνθήκες αναζήτησης εργασίας που αντιμετωπίζουν, μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο site του ALBA www.alba.edu.gr/employability και του kariera.gr www.kariera.gr έως τo τέλος Μαΐου 2013. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν έμπρακτα την απασχολησιμότητά τους καθώς τους δίδεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σε κλήρωση για υποτροφίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ALBA καθώς σε ανοιχτά σεμινάρια του ALBA και του kariera.gr.

Τα κυριότερα ερωτήματα που εξετάζει η έρευνα είναι τα ακόλουθα:

Ποιες είναι οι καινούργιες δεξιότητες (τεχνικές και άλλες) που πρέπει να αναπτύξουν οι νέοι για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας; Αντιστοιχούν οι γνώσεις που προσφέρονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων; Πόσο υπεύθυνες είναι οι επιχειρήσεις στην προσφορά των κατάλληλων εργασιακών συνθηκών προς τους νέους; Πόσο έχουν αλλάξει οι παράμετροι του εταιρικού εργασιακού περιβάλλοντος (π.χ., νέες θέσεις εργασίας) και πόσο αυτό επηρεάζει την απασχολησιμότητα των νέων; Ποια η επίδραση της κρίσης και των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων προς μία πιο ευέλικτη αγορά εργασίας; Ποιες συλλογικές δομές και δράσεις θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την απασχολησιμότητα;

 

Η έρευνα θα εμπλουτιστεί με τα πορίσματα του διαλόγου μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων, εκπροσώπων συλλογικών φορέων, στελεχών εκπαίδευσης και εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου σε σχετική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο 3μηνο του 2013. Η συνολική έκθεση που θα παραχθεί θα είναι διαθέσιμη στους υπεύθυνους φορείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο τον Σεπτέμβριο του 2013.