Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Απριλίου μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και έφθασε σε ποσοστό το 52,3% ,από 53,2%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 52,0%.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 46,3% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α, από 45,4% τον Μάρτιο.

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2013 πραγματοποίησαν το 42,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 48,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Απρίλιο 2012 είχαν πραγματοποιήσει το 33,6% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2013 έφτασε τα 1.322,21 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 12,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.179,41 εκατ. Σε σχέση με τον Απρίλιο 2012 που η αξία συναλλαγών ήταν 486,88 εκατ., σημειώθηκε άνοδο της τάξης του 171,6%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2013 ήταν 62,96 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (65,52 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (28,64 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Απρίλιο 2013 ανήλθε στις 45.120 έναντι 35.841 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Απρίλιο 2012 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 22.954).

Τον Απρίλιο 2013 δημιουργήθηκαν 2.537 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.378 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 37,16 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 33,11 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 12,2% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 27,88 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 33,3%.