Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του Απριλίου μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και έφθασε σε ποσοστό το 52,3%, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΧΑΕ. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο 52%. Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 46,3% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α. 

Αναλυτικότερα τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. κυκλοφόρησαν το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Απριλίου 2013. 

Τoν Απρίλιο 2013 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: 

• Συνολική αξία συναλλαγών 1,32 δισ. ευρώ (αυξημένη κατά 12,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 171,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους). 

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έκλεισε στα 37,16 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 12,2% από τον προηγούμενο μήνα. 

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.042.670.775 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 53,0% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (681.465.755 τεμάχια) και αύξηση 144,43% σε σχέση με το Απρίλιο του 2012 (426.575.445 τεμάχια).

 

• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς έκλεισε στο 52,3% από 53,2% στο τέλος του προηγούμενου μήνα. 

• Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2013 πραγματοποίησαν το 42,6% της συνολικής αξίας 
συναλλαγών. 

• Οι εισροές κεφαλαίων από τους ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά τη διάρκεια του Απριλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές. 

• 45,12 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 35,84 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα) 

• 2.537 ΝέεςΜερίδες επενδυτών (από 1.378 τον προηγούμενο μήνα) 

• Ενίσχυση της τάξης του 13,8% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Χ.Α από την αρχή του μήνα. 

Η Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2013 έφτασε τα  1.322,21 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο κατά 12,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.179,41 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον Απρίλιο 2012 που η αξία συναλλαγών ήταν 486,88 εκατ. ευρώ, σημειώθηκε άνοδο της τάξης του 171,6%. 

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2013 ήταν 62,96 εκατ. ευρώ, μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (65,52 εκατ. ευρώ) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (28,64 εκατ. ευρώ). 

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Απρίλιο 2013 ανήλθε στις 45.120 έναντι 35.841 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Απρίλιο 2012 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 22.954). 

Τον Απρίλιο 2013 δημιουργήθηκαν 2.537 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 1.378 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. 

Η Κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 37,16 δισ.ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 33,11 δισ.ευρώ, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 12,2% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 27,88 δισ.ευρώ, σημειώθηκε αύξηση κατά 33,3%. 

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών 

Τον Απρίλιο 2013 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των 147,47 εκατ. ευρώ. Οι εισροές προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (150,91 εκατ. ευρώ) και από λοιπά νομικά πρόσωπα (19,13 εκατ. ευρώ), ενώ οι εκροές προέρχονται από ιδιώτες αλλοδαπούς ( 4,62 εκατ. ευρώ) και από νομικά πρόσωπα (17,95 εκατ. ευρώ). 

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους 141,43 εκατ. ευρώ. Οι εισροές προέρχονται εταιρείες επενδύσεων (0,42 εκατ.ευρώ), ενώ οι εκροές προέρχονται από λοιπές ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρίες (0,28 εκατ. ευρώ), από δημόσιο τομέα (2,76 εκατ. ευρώ), από Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια (3,83 εκατ. ευρώ), από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (4,48 εκατ.ευρώ), αμοιβαία κεφάλαια (20,53 εκατ.ευρώ), από Έλληνες ιδιώτες (101,03 εκατ.ευρώ) και από εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ)(€8,93 εκατ.). 

Τα υπόλοιπα 6,04 εκατ. ευρώ που εμφανίζονται ως εκροές από Λοιπούς Επενδυτές αφορούν Μερίδες στις οποίες δεν έχει καταχωρηθεί από τους αρμόδιους Χειριστές ΣΑΤ συγκεκριμένη χώρα φορολογικής κατοικίας. 

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2013 πραγματοποίησαν το 42,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 48,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Απρίλιο 2012 είχαν πραγματοποιήσει το 33,6% των συναλλαγών). 

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές τον Απρίλιο 2013 πραγματοποίησαν το 38,0% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 29,0% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 40,2% των συναλλαγών). 

Οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές (ιδιωτικές χρηματοοικονομικές εταιρείες) τον Απρίλιο 2013 
πραγματοποίησαν το 17,4% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 20,6% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 23,8% των συναλλαγών). 

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα μειώθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και έφθασε σε ποσοστό το 52,3% . Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν στο52,0%. 

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 46,3% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.