Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το εργοστάσιο της KLEEMANN  στην Κίνα, το οποίο θα δραστηριοποιείται στην παραγωγή εξαρημάτων ανελκυστήρων. Στρατηγική της εταιρείας είναι μέσω του εργοστασίου στη Σαγκάη, να πραγματοποιεί πωλήσεις στις χαμηλού κόστους αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής  και της Β. Αφρικής, επεκτείνοντας έτσι περαιτέρω το δίκτυο των εξαγωγών της.

Αναφορικά με την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κίνα, από την εταιρεία σημειώνεται ότι θα συμμετάσχει στις εκδηλωσεις ο  Γενικος Διευθυντής της εταιρείας που βρίσκεται στη Σαγκάη, καθώς  τέτοια ταξίδια είναι εξαιρετικής σημασίας για την καλύτερη δικτύωση των εταιρειών και αποδίδουν καρπούς όχι μόνο άμεσα αλλά και μεσοπρόθεσμα.

Το 2013 αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση μεγεθών αν και το πρώτο τρίμηνο εκτιμάται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο περσινό.

Το 2012 η εταιρεία είχε παρουσιάσει βελτιωμένες επιδόσεις, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο μικτής και καθαρής κερδοφορίας.

Η στρατηγική διεθνοποίησης και εξωστρέφειας της εταιρίας τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα στο τέλος του 2012 ο Όμιλος να έχει παρουσία σε 90 χώρες έναντι 75 το 2011 και να παρουσιάζει αύξηση των διεθνών πωλήσεων, κατά 17%. Παράλληλα, το ποσοστό των διεθνών πωλήσεων ανέρχεται πλέον στο 78% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών από 68% το 2011. 

Επιπρόσθετα, στο τέλος του 2012 η KLEEMANN προχώρησε στην ίδρυση θυγατρικής εταιρίας στη Μόσχα, όπου διατηρούσε εμπορικό γραφείο, με στόχο να αξιοποιήσει περαιτέρω τη δυναμική της ρωσικής αγοράς, η οποία αποτέλεσε πέρυσι τη νούμερο ένα διεθνή αγορά της μητρικής, με τις συνολικές πωλήσεις να ανέρχονται σε 11,5 εκατ. ευρώ, διπλάσιες σε σχέση με το 2011. 

Το 2012 ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 92,3 εκατ. ευρώ από 91,2 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένος κατά 1,3%.Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ από 2,4 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ η μητρική επανήλθε στην κερδοφορία, παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων 38 χιλ. ευρώ από ζημίες 2,2 εκατ. ευρώ το 2011. Για τη χρήση 2012 το διοικητικό συμβούλιο της KLEEMANN δεν προτίθεται να προτείνει τη διανομή μερίσματος. 

Μαρίνα Πρωτονοταρίου