Διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων πραγματοποιούνται από νωρίς το πρωί στα γραφεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για τη νέα εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας.
Οι κοινωνικοί εταίροι προσπαθούν να βρουν τη «χρυσή τομή» στο ζήτημα του επιδόματος γάμου για το οποίο φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Συγκεκριμένα, η ΓΣΕΕ και οι επαγγελματικές οργανώσεις συμφωνούν να συμπεριληφθεί στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας το επίδομα γάμου με συγκεκριμένο ποσοστό, ωστόσο ο ΣΕΒ διαφωνεί και αρνείται να υπογράψει τη νέα σύμβαση.

Ειδικότερα, ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι τα μέλη του καταβάλλουν ήδη το σχετικό επίδομα και διαφωνεί με τη συμβατική αποτύπωση του επιδόματος, επικαλούμενος σχετική απόφαση της χθεσινής γενικής του συνέλευσης, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις-μέλη του θα συνεχίσουν να καταβάλουν το επίδομα γάμου, που προβλέπει σήμερα ισχύουσα ΕΓΣΣΕ, και δεν θα κάνουν χρήση του δικαιώματος μονομερούς περικοπής του, που παρέχει ο νόμος.  

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι η συνεδρίαση διεκόπηκε προκειμένου να γίνουν νέες διαβουλεύσεις αποκλειστικά για το επίδομα γάμου.