Τροποποίηση  σύμβασης για την προμήθεια πυραυλακάτων τύπου SUPER VITA υπεγράφη στις 30/4 μεταξύ της θυγατρικής της Νεώριον, «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.» και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η τροποποίηση αφορά συγκεκριμένα την αποπεράτωση των ΤΠΚ 05, 06 και 07, και η οποία πρόκειται να εισαχθεί προς κύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο, σε συνέχεια και της μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων από 15.04.2013 Σύμβασης Πλαίσιο (ΦΕΚΑ’103/29.04.13). 

Καταβλήθηκε ήδη δυνάμει των ανωτέρω προς τη θυγατρική εταιρεία οφειλόμενο ποσό 25.430.227 ευρώ, κάτι που της επέτρεψε την καταβολή προς τους εργαζομένους καθυστερούμενων δεδουλευμένων αποδοχών τους, τη λήξη των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων που άρχισαν στις 21.01.2013 και τη συνέχιση του Προγράμματος των Πυραυλακάτων. 

Το υπολειπόμενο δε κατά τον παρόντα χρόνο συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 60.225.644,90 ευρώ. Η παράδοση της ΤΠΚ 05 στο Πολεμικό Ναυτικό προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε 9 μήνες από την ενεργοποίηση της ως άνω με αριθμό 11 Τροποποίησης της Σύμβασης, η παράδοση της ΤΠΚ 06 σε 24 μήνες και η παράδοση της ΤΠΚ 07 σε 34 μήνες.