Σε «B-», από «CCC», αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος αξιολόγησης Fitch.

Οι προοπτικές είναι σταθερές. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό του οίκου, ο κίνδυνος εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη έχει μειωθεί.