Υποβάθμισε σε Caa2, από Caa1 προηγουμένως, τη θυγατρική της Τρ. Κύπρου στη Ρωσία, Uniastrum Bank ο οίκος Moody's, με αρνητικό outlook, λόγω της επίδρασης που έχει στη ρευστότητα και την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της η κυπριακή κρίση.
Ο οικος αναφέρει σημαντικές εκροές καταθέσεων από την ρωσική τράπεζα το Μάρτιο, πλήττωντας σημαντικά τα επίπεδα ρευστότητας και τη διατήρηση της κεφαλαιακής βάσης. Επιπλέον η Uniastrum εμφανίζεται ιδιαίτερα εξαρτημένη από την Τρ. Κύπρου, αντιμετωπίζοντας προβλήματα αναχρηματοδότησης για το χρέος που λήγει τους επόμενους 6-12 μήνες. Επίσης σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η θυγατρική της Τρ. Κύπρου εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτη στην κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο, ενώ δείχνει ότι είναι σε πλήρη εξάρτηση από την Τρ. Κύπρου (αξιολόγηση Ca), μέχρι να οριστικοποιηθεί το σχέδιο εξυγίανσης της μητρικής και η ενδεχόμενη πώληση της. 
Τον Μάρτιο, όπως αναφέρεται, η Uniastrum έχασε το 9% της καταθετικής βάσης της, μεταξύ των οποίων το 8% των λογαριασμών λιανικής λόγω της αρνητικής δημοσιότητας σχετικά με τις εξελίξεις στην Κύπρο και τη Τράπεζα Κύπρου ειδικότερα. Αν και οι καταθέσεις έχουν δείξει κάποια σταθεροποίηση τον Απρίλιο, μια περίοδος μεγαλύτερης μεταβλητότητας δεν μπορεί να αποκλειστεί, ιδίως στην περίπτωση νέων αρνητικών εξελίξεων στην Κύπρο.
Κατά την  Moody's, τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της Uniastrum δεν παρέχουν επαρκή κάλυψη για ενδεχόμενη νέα μείωση της καταθετικής βάσης της τράπεζας.