Οι πολίτες θα μπορούν για πρώτη φορά να παρακολουθούν απευθείας, μέσω διαδικτύου, την απόδοση της φορολογικής διοίκησης, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.


Όπως ανακοινώθηκε, ο ιστότοπος www.publicrevenue.gr είναι ανοικτός, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής διαφάνειας και αξιοκρατίας αλλά και της παγίωσης αρχών επιχειρησιακής αριστείας, καθώς η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προβαίνει σε μία κίνηση που θα επιτρέπει στους πολίτες να παρατηρούν την εξέλιξη της είσπραξης των εσόδων ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνάρτηση με τους στόχους που έχουν τεθεί. 

Στο νέο κόμβο, θα δημοσιεύονται οι στόχοι και τα αντίστοιχα αποτελέσματα επίτευξής τους, εκ μέρους των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΓΓΔΕ στα παρακάτω θεμελιώδη και κρίσιμα μεγέθη: 
1. Είσπραξη παλαιών οφειλών 
2. Ποσοστό Είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών τρέχοντος έτους 
3. Πλήθος τακτικών ελέγχων 
4. Ποσοστό Είσπραξης από τακτικούς ελέγχους 
5. Πλήθος προσωρινών ελέγχων 
6. Ποσοστό Είσπραξης από προσωρινούς ελέγχους 
7. Πλήθος ελέγχων που ελήφθησαν μέτρα 

Μάλιστα, τις επόμενες μέρες, θα προστεθούν επιπλέον και τα αντίστοιχα μεγέθη επίτευξής τους συγκεντρωτικά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα προοδευτικά και σωρευτικά τα οποία θα αφορούν στην αποτελεσματικότητα επίτευξης στόχων της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. 

Ο ιστότοπος αυτός, θα εμπλουτιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα με περαιτέρω στοιχεία όπως το στρατηγικό πλάνο καταπολέμησης της διαφθοράς, ώστε να καταστεί ακόμη πιο χρήσιμο στους πολίτες και την διοίκηση, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.