Αρνητικός είναι ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, καθώς όπως υπολογίζεται, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, φτάνει στο -4,3%.

Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο -4,1%.

Πρόκειται για το έβδομο διαδοχικό τρίμηνο που το ΑΕΠ της Κύπρου υποχωρεί. Το προηγούμενο τρίμηνο, το τέταρτο του 2012, η ύφεση ήταν 1,3%. Δηλ. σωρευτικά μέσα σε ένα εξάμηνο η οικονομική δραστηριότητα υποχώρησε κατά 5,4%.

Aρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας (κατασκευές, βιομηχανία), όπως επίσης οι τομείς του τουρισμού, του εμπορίου, των μεταφορών και των υπηρεσιών (δημόσια διοίκηση, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες).