Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δώδεκα μηνών «έπεσε» ο πληθωρισμός στην Κροατία τον Απρίλιο και διαμορφώθηκε στο 3,3%.

   Τον Απρίλιο, οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική κατανάλωση (γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή) ήταν υψηλότερες κατά 0,4% έναντι του Μαρτίου και κατά 3,3% σε ετήσια βάση.

   Το β' εξάμηνο του 2012, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε ποσοστά άνω του 4% εξαιτίας της αύξησης του ΦΠΑ τον Μάρτιο και της επακόλουθης αύξησης των τιμών του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, φθάνοντας τον Ιανουάριο του 2013 στο υψηλότερο επίπεδο (5,2%) από το 2008.