Μειώσεις τιμών για τους καταναλωτές φυσικού αερίου στην Αττική και εκπτώσεις για νέες συνδέσεις στο δίκτυο ανακοίνωσε η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής.

Η εταιρεία προσφέρει μειωμένες τιμές κατά περίπου 8% στους καταναλωτές φυσικού αερίου, ενώ κάνει τη σύνδεση με το δίκτυο πιο προσιτή με τις νέες προσφορές που περιλαμβάνουν σημαντικές εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης και χρηματοδότηση της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου. Οι μειώσεις γίνονται με την ενσωμάτωση στα τιμολόγια του εφάπαξ ποσού έκπτωσης που έλαβε η εταιρεία από τη ΔΕΠΑ, από το Μάιο έως και τον Δεκέμβριο του 2013. Το ενδεικτικό ύψος της μηνιαίας μείωσης της τιμής πώλησης αναμένεται να διαμορφωθεί στα 0,62 λεπτά ανά kWh (συμπ. ΦΠΑ) και η τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώνεται για τους οικιακούς καταναλωτές τον Μάιο στα 7 λεπτά ανά KWh.

Επιπλέον, από 14 Μαΐου έως 5 Ιουλίου 2013 τίθενται σε ισχύ νέες προσφορές της ΕΠΑ Αττικής. Συγκεκριμένα για κεντρικές θερμάνσεις κτιρίων, αυτονομίες κι επαγγελματίες και ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ, δίνεται έκπτωση στα τέλη σύνδεσης που κυμαίνεται από 50% έως 100%. Επίσης για την ίδια περίοδο τίθεται σε ισχύ το σχήμα χρηματοδότησης της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου απευθείας από την ΕΠΑ Αττικής, με το χρηματοδοτούμενο ποσό να ανέρχεται έως τις 12.300 ευρώ.