Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολογήσεων Fitch συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του κλίματος αξιοπιστίας, αναφέρουν στο τελευταίο τους δελτίο οι οικονομικοί αναλυτές της Eurobank.

Υπενθυμίζεται ότι η Fitch αναβάθμισε την Ελλάδα κατά μία θέση στην κλίμακά της, από CCC σε Β-, με σταθερή προοπτική μάλιστα, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει συντελεστεί τόσο όσον αφορά την δημοσιονομική σύγκλιση όσο και τη βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου πληρωμών, της ανταγωνιστικότητας και της εφαρμογής του μεταρρυθμιστικού προγράμματος.

Εξάλλου, η έγκριση της δόσης των 4,2 δισ. από το Eurogroup της 13ης Μαΐου 2013 που αντιστοιχεί στη χρηματοδότηση του δεύτερου Προγράμματος Σταθεροποίησης για το 1ο τρίμηνο του 2013, σε συνδυασμό με την προκαταρκτική (υπό προϋποθέσεις) έγκριση και της δόσης των 3,2 δισ. ευρώ του 2ου τριμήνου του 2013, καθώς και η έγκριση της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ που προηγήθηκε, σηματοδοτούν το κλίμα εμπιστοσύνης που εδραιώνεται με αργά βήματα από πλευράς των δανειστών για την ελληνική οικονομία, αναφέρουν οι οικονομικοί αναλυτές της Eurobank.

Η εμπιστοσύνη των δανειστών βασίζεται κυρίως στην πρόοδο που σημείωσε τους τελευταίους μήνες η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά τη νομοθέτηση και εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Η συγκεκριμένη πρόοδος δεσμεύει την κυβέρνηση για τη συνέχιση της δύσκολης προσπάθειας των μεταρρυθμίσεων μέχρι τη λήξη της περιόδου εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης του κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας, αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας.