Με τις κλαδικές συμβάσεις να αποτελούν παρελθόν πολλά είναι τα επιδόματα που πλέον δεν είναι υποχρεωτική η καταβολή τους.


Μετά τις 15 Μαϊου πολλοί είναι εκείνοι που κινδυνεύουν να δουν δραματική μείωση των μισθών τους.

Ανάλογα με την κάθε κλαδική σύμβαση υπάρχουν ως και 12 επιδόματα των οποίων η καταβολή πλέον δεν είναι υποχρεωτική και οι υπάλληλοι μπορεί να δουν διαφορές εκατοντάδων ευρώ στη μισθοδοσία τους.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», τα επιδόματα είναι:

Τεχνικό επίδομα 10-15%
Οικονομικό- Διοικητικό 16%
Ειδικών συνθηκών 5%
Νοσοκομειακό 15% ή μέχρι 170 ευρώ
Ηλεκτρονικού υπολογιστή 10-15%
Διαχειριστικών λαθών από 30 ευρώ)
Προϋπολογισμού – ισολογισμού ίσο με 1,5 μισθό
Χειριστών μηχανημάτων
Ξένης γλώσσας
Διευθυντή
Βρεφονηπιακού σταθμού
Διευθυντή 10-20%.