Αύξηση 8,3% του αριθμού των ανέργων καταγράφηκε το α' τρίμηνο του 2013, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Βουλγαρίας (NSI). Από το σύνολο των 456.400 ανέργων το 58,6% (267.500 άτομα) ήταν άνδρες και το 41,4% (188.800 άτομα) γυναίκες.

   Το α' τρίμηνο του 2013 το ποσοστό της ανεργίας σημείωσε αύξηση 0,9% και διαμορφώθηκε στο 13,8%. Το ποσοστό της ανεργίας μεταξύ των ανδρών σημείωσε άνοδο 0,6% και μεταξύ των γυναικών 1,2% και διαμορφώθηκαν σε 15,1% και 12,2%, αντίστοιχα.

   Την ίδια περίοδο, το 55% του συνόλου των ανέργων ή 250.800 άτομα ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Ο αριθμός τους σημείωσε αύξηση 10,6% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2012.

   Από το σύνολο των ανέργων, το 84,2% ή 384.200 άτομα είχαν προηγούμενη απασχόληση. Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 9,6% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2012.

   Το ποσοστό της ανεργίας στην ηλικιακή ομάδα 15-29 διαμορφώθηκε στο 23,6%, αυξημένο κατά 0,6% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2012.