Η Fitch Ratings επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «Α+» για την Ιαπωνία διατηρώντας παράλληλα αρνητικό Outlook.

Η επιβεβαίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ιαπωνίας «εν μέρει αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη δέσμευση της κεντρικής τράπεζας και της κυβέρνησης της χώρας να τερματίσουν την 20ετή οικονομική στασιμότητα και τον αποπληθωρισμό» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και συμπληρώνει: «Εάν η προσπάθεια στεφθεί με επιτυχία και συνοδευτεί από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να ενισχυθεί η δυναμική ανάπτυξης μαζί με ένα αξιόπιστο πλάνο μείωσης του ελλείμματος, τότε μπορεί να διορθωθεί η αρνητική δυναμική του δημοσίου χρέους της χώρας»