Μεγάλη απόκλιση των επιτοκίων δανεισμού των επιχειρήσεων, που υπάρχει μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης (4,5 μονάδες μεγαλύτερο αυτό που πληρώνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις γερμανικές), επιβεβαίωσε ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Όλι Ρεν απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) και μέλος της ΚΕ της Δράσης.

Στο ερώτημα του Θ. Σκυλακάκη, «ποια είναι τα επιτόκια χορηγήσεων των επιχειρηματικών δανείων στις επί μέρους χώρες της Ευρωζώνης, ποια είναι η πορεία τους τα τελευταία πέντε χρόνια και ποια αναμένεται ότι θα είναι στην επόμενη τριετία» ο επίτροπος Όλι Ρεν απάντησε ότι τα επιτόκια των νέων δανείων προς επιχειρήσεις, διάρκειας έως ενός έτους, κυμαίνονται σήμερα από 2% στη Γερμανία και στη Γαλλία, και 6,5% στην Ελλάδα.

«Η διαφορά των επιτοκίων μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης είναι απότοκο της οικονομικής κρίσης. Οι μελλοντικές τάσεις στα επιτόκια είναι δύσκολο να προβλεφθούν και ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν προβαίνει σε προβλέψεις των εξελίξεων των επιτοκίων» πρόσθεσε ο φινλανδός επίτροπος.

«Αυτή η μεγάλη απόκλιση των επιτοκίων χορηγήσεων και το γεγονός ότι η Επιτροπή αρνείται να προβλέψει πότε θα μειωθούν, αποτελεί ένα τεράστιο ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις» σχολίασε ο κ. Σκυλακάκης, διερωτώμενος πώς με τέτοια απόκλιση οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι δύσκολο να ανταγωνιστούν τις αντίστοιχες επιχειρήσεις στις άλλες χώρες της ευρωζώνης.

«Το θέμα της μείωσης της ψαλίδας των επιτοκίων δεν είναι απλώς ένα θέμα ορισμένων κρατών μελών, αλλά είναι ένα θέμα που αφορά το σύνολο της ευρωζώνης, καθώς όσο διατηρείται αυτή η διαφορά, η ευρωζώνη δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά» πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής.