Στο 4,62% αντιστοιχεί η συμμετοχή πλέον των μετόχων, που κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ, έπειτα από την υποβολή της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από τη Delphi Luxembourg Holdings, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, όπως επισημαίνεται σε ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρείας, την 15η Μαΐου 2013, εκκαθαρίστηκαν οι κάτωθι συναλλαγές των υπόχρεων προσώπων, που διέθεσαν τις μετοχές τους, στο πλαίσιο της αποδοχής της ανωτέρω Δημόσιας Πρότασης:

Κρίτων Αναβλαβής, διευθύνων σύμβουλος, διέθεσε 151.332 μετοχές, συνολικής αξίας 877.725,60 ευρώ.

Καλυψώ Μαρία Νομικού, αντιπρόεδρος ΔΣ, διέθεσε 108.884 μετοχές, συνολικής αξίας 631.527,20 ευρώ.

Ραφαήλ Μωϋσής, μέλος ΔΣ, διέθεσε 19.000 μετοχές, συνολικής αξίας 110.200,00 ευρώ.

Θωμάς Ανδρουλάκης, Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης ομίλου, διέθεσε 37.745 μετοχές, συνολικής αξίας 218.921,00 ευρώ.

Ευαγγελία Βαλαβάνη, Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων, διέθεσε 46.149 μετοχές, συνολικής αξίας 267.664,20 ευρώ.

Αθανάσιος Κεφάλας, Γενικός Δ/ντής Νότιας Ευρώπης, διέθεσε 14.182 μετοχές, συνολικής αξίας 82.255,60 ευρώ.

Ιωάννης Χριστοδουλάκης, Οικονομικός Διευθυντής ομίλου, διέθεσε 4.850 μετοχές, συνολικής αξίας 28.130,00 ευρώ.