Στον ενεργειακό Όμιλο «Mpimpas Investing Group» ο οποίος πραγματοποιεί διείσδυση στον τομέα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων περιήλθαν πρόσφατα τα μεταλλεία Κύμης (πρώην μεταλλεία Σκαλιστήρη), τα οποία βρίσκονται σε έκταση 10.000 στρεμμάτων στην περιοχή Οξύλιθου και Άνω Ποταμιάς του Δήμου Κύμης. 

Ο Όμιλος, προκειμένου να εξακριβωθούν επακριβώς τα αποθέματα τόσο του λιγνίτη, τα οποία αρχικές μελέτες υπολογίζουν σε περίπου 12 εκ. τόνους, αλλά και των άλλων ορυκτών που σύμφωνα με βάσιμες εκτιμήσεις υπάρχουν στο υπέδαφος των μεταλλείων, όπως είναι ο πορφυρικός χαλκός, ο περλίτης κ.ά, πρόκειται να αναθέσει εντός των προσεχών εβδομάδων τις σχετικές μεταλλευτικές έρευνες και μελέτες στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. 

Το επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου, βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας και σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις σε ότι αφορά τη συνολική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρουσιάζονται, την προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στην εξόρυξη των ορυκτών κοιτασμάτων, τις θέσεις εργασίας που θα προκύψουν, αλλά και τα ωφέλη που θα αποκομίσει η τοπική κοινωνία. 

Υπενθυμίζεται πως η Mpimpas Investing Group προετοιμάζει τη μεγαλύτερη επένδυση στην ηλιοθερμία με τη δημιουργία ηλιοθερμικού πάρκου στην Ελλάδα, του Helios-Hellas 2 σε έκταση 2.000 στρεμμάτων και ισχύος 100 MW στον Αυλώνα Αττικής, ενώ συγχρόνως επιλέγει, αναδεικνύει και αξιοποιεί 50.000 στρέμματα αναξιοποίητων εκτάσεων σε επιλεγμένες περιοχές όλης της επικράτειας για την ανάπτυξη στρατηγικής σημασίας έργων ΑΠΕ, με τη μέθοδο συμμετοχής και συνεκμετάλλευσης, με όραμα να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος της νοτιοανατολικής Μεσογείου.