Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Δημήτρης Δέμος, συμμετέχει στην αποστολή που συνοδεύει τον Πρωθυπουργό, κ. Σαμαρά, στο ταξίδι του στην Κίνα. Σκοπός της συμμετοχής του κ. Δέμου στην αποστολή είναι η προώθηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας στον τομέα του φαρμάκου, με τις μέχρι τώρα επαφές με τους εκπροσώπους της κινεζικής πλευράς να σημειώνουν αξιοσημείωτη πρόοδο.

Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η fARMAεπιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των ελληνικών φαρμάκων για την ένταξή τους στην κινεζική αγορά αλλά και η παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα ευρωπαϊκών διαδικασιών και ποιοτικών προτύπων. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας και της συνεπαγόμενης αναβάθμισης των ελληνικών φαρμακευτικών εργοστασίων θα είναι η δημιουργία 200-300 θέσεων εργασίας επιστημονικής κατάρτισης στην Ελλάδα, αλλά και 400-600 θέσεων απασχόλησης για επιστήμονες που απασχολούνται στην παραγωγή. Επιπλέον, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Κίνα υπολογίζεται πως θα αυξηθούν κατά  200 ευρώ - 300 εκατ. ευρώ ετησίως σε περίοδο τριετίας, δημιουργώντας επιπλέον 1.600-2.400 θέσεις εργασίας στην παραγωγή φαρμάκων στη χώρα μας.