Το καλύτερο δώρο ήταν η αναβάθμιση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών από τον οίκο Fitch, για την Αlpha Bank που ξεκινά σήμερα, Παρασκευή 17 Μαΐου την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους μέχρι  και 4,57 δισ. ευρώ με έκδοση 10.388.636.364 νέων μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,44 ευρώ. η οποία και ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αlpha Bank είναι πλήρως εγγυημένη από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους, γεγονός που αποτελεί ψήφος εμπιστοσύνης τόσο στην Alpha Bank, όσο γενικότερα και για τις προοπτικές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Σημειώνεται ότι  η διαδικασία πλήρους ενσωμάτωσης της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank, προκειμένου να λειτουργεί ως μια ενιαία τράπεζα βρίσκεται σε τελικό στάδιο, συμφωνία που της εξασφαλίζει ισχυρή καθαρή θέση. 

Το δικαίωμα συμμετοχής στην ΑΜΚ αποκόπηκε τη Δευτέρα 13 Μαΐου, ενώ η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ξεκινά σήμερα και θα κρατήσει έως και τις 31/5/2013. Σήμερα, επίσης, ξεκινά και η διαπραγμάτευση του δικαιώματος στο Χ.Α και θα λήξει στις 27/5/2013.

Βάσει της χθεσινής τιμής κλεισίματος (0,615 ευρώ), το δικαίωμα ξεκινά τη διαπραγμάτευσή του στα 2,83 ευρώ. Ο αριθμητικός τύπος που υπολογίζει την τιμή είναι ο ακόλουθος: τιμή δικαιώματος = (αναπροσαρμοσμένη τιμή - τιμή διάθεσης) x [(1 + (αρ. νέων μετ. ΤΧΣ/αρ. νέων μετ. από παλαιούς, νέους)] x (αρ. νέων μετ. από παλαιούς/αρ. υφιστ. μετ.).

Η Alpha έχει πρακτικά κλειδώσει το 10% της ΑΜΚ, ήτοι 457,1 εκατ. ευρώ, καθώς υπέγραψε σύμβαση εγγύησης κάλυψης της έκδοσης με κοινοπραξία ξένων τραπεζών, επικεφαλής των οποίων είναι η JP Morgan και η Citigroup.

Αν επιτευχθεί και ο στόχος της ιδιωτικής τοποθέτησης ύψους 92,9 εκατ. ευρώ από εγχώρια ιδιωτικά χαρτοφυλάκια και ξένους θεσμικούς επενδυτές,  τότε το σύνολο των κεφαλαίων που θα βάλουν οι ιδιώτες να ανέλθει στα 550 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 12% της συνολικής ΑΜΚ.
 
Εφόσον η Alpha συγκεντρώσει 550 εκατ. ευρώ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει τα 4,02 δισ. ευρώ, ήτοι το 88%, της αύξησης κεφαλαίου και θα αναδειχθεί στον μεγαλύτερο μέτοχο της τράπεζας, με περιορισμένα όμως δικαιώματα ψήφου και χωρίς να ασκεί διοίκηση καθώς οι μετοχές του θα είναι δεσμευμένες για να εξαγοραστούν από τους ιδιώτες επενδυτές που κατέχουν warrants εντός διαστήματος 4,5 ετών.