Ο τέως υπουργός Οικονομικών και πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου, Βάσος Σιαρλή δήλωσε σήμερα στην Ερευνητική Επιτροπή για το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία ότι «από το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιούσε την Κυπριακή Δημοκρατία για την κατάσταση της οικονομίας, αλλά οι προειδοποιήσεις δεν λαμβάνονταν υπόψη».

«Αν οι προειδοποιήσεις λαμβάνονταν υπόψη», είπε, «θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα».

Τόνισε, επίσης, ότι μια από τις προτεραιότητες που έθετε, όταν ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών, αφορούσε την ανάγκη υποβολής αιτήματος για στήριξη από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Σχετικά με το ρωσικό δάνειο, ανέφερε ότι δεν έλυνε το πρόβλημα, «αλλά ήταν μια ενδιάμεση λύση».

Ο κ. Σιαρλή πρόσθεσε ότι, αν μετά την απομείωση των ελληνικών ομολόγων η Κύπρος ζητούσε απευθείας στήριξη των τραπεζών, θα λυνόταν το πρόβλημα.

Αναφορικά με την απομείωση των ελληνικών ομολόγων, ανέφερε ότι δεν είχε γίνει επαρκής εκτίμηση, ούτε από την Κεντρική Τράπεζα, ούτε από το υπουργείο Οικονομικών.

«Διαπιστώνω» πρόσθεσε «ότι τεχνοκρατικά, δεν υπήρχε αξιολόγηση των ζημιών, ώστε να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα».