Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας ορίστηκε με απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ, Ευάγγελου Λιβιεράτου, σε αντικατάσταση των προηγούμενων μελών που παραιτήθηκαν.

Πρόεδρος του νέου ΔΣ και γενικός διευθυντής του Κέντρου ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Θεοφύλακτος, μηχανολόγος μηχανικός, που έχει εργασθεί επί σειρά ετών ως ενεργειακός εμπειρογνώμονας σε έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει διατελέσει σύμβουλος σε θέματα Ενέργειας του γγ Ανταγωνιστικότητας του ΥΠΑΝ στο Γ' ΚΠΣ και πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, για μια δεκαετία.

Καθήκοντα αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΚΑΠΕ ανέλαβε ο Δημήτριος Μπαζίγος, υποδιευθυντής διοίκησης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη οι:

Ιωάννης Αγαπητίδης, πολιτικός μηχανικός.

Κωνσταντίνος Πηνιώτης, εκπρόσωπος ΔΕΗ.

Κωνσταντίνος Κόλλιας, οικονομολόγος.

Γεώργιος Αναστασίου, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικός.

Πέτρος Γκίκας, επίκουρος καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης.