Ύφεση 4,2% για το τέλος του 2013 με μετάβαση σε ήπια ανάπτυξη το 2014 προβλέπει στην έκθεσή της για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπιστώνει αισθητή πρόοδο στην οικονομία της χώρας μας. 
Σύμφωνα με την έκθεση που κατίρτησε η Κομισιόν μετά τη δεύτερη αναθεώρηση του μνημονίου στα τέλη Απριλίου ο δείκτης Οικονομικού Κλίματος ανέβηκε σε επίπεδο που υποδηλώνει πιο ελπιδοφόρες προοπτικές ανάπτυξης.

Αισιόδοξο είναι το γεγονός, όπως αναφέρεται, ότι οι καταθέσεις επέστρεψαν στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, μετά την δεύτερη εκταμίευση του προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2012, παρότι η τάση αυτή παροδικά επηρεάστηκε από τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, οι τρέχοντες δείκτες συνεχίζουν να παρέχουν υφετικές ενδείξεις, με τη βιομηχανική παραγωγή, τη λιανική και τον κατασκευαστικό τομέα να συνεχίζουν να συρρικνώνονται. Με δεδομένο το ισχυρό αρνητικό φορτίο από το 2012 και την συνεχιζόμενη πτώση της εσωτερικής ζήτησης, μία συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 4,2 % εξακολουθεί να αναμένεται και για το 2013. Ηπια ανάκαμψη, υποβοηθούμενη από επενδύσεις και τις εξαγωγές προβλέπεται για τις αρχές του 2014, οδηγώντας σε ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ 0,6% το 2014 και περαιτέρω επιτάχυνση από το 2015 και μετά.

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο μνημονιακός στόχος για μείωση του ονομαστικού εργασιακού κόστους (σε όλη την οικονομία) κατά 15% στο διάστημα 2012-2014, πιθανότατα θα επιτευχθεί, με αποτέλεσμα την ανάκτηση της θέσης της ανταγωνιστικότητας του 1995 σε σχέση με την ευρωζώνη. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να υποχωρήσει κατά 0,8% το 2013 και 0,4% το 2014, με τον πληθωρισμό να παραμένει καλά χαμηλότερα του μέσου όρου της ευρωζώνης μέχρι το 2016. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να βελτιωθεί κατακόρυφα από το -11,7% του ΑΕΠ το 2011 στο 1,7% του ΑΕΠ μέχρι το 2014.

Βελτίωση κλίματος αλλά... αγκάθι η φοροδιαφυγή

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η χώρα μας συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο καθώς τα δημόσια οικονομικά παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση, η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού κλάδου έχει προχωρήσει και υλοποιούνται σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Ωστόσο η Κομισιόν, προειδοποιεί πως απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να ολοκληρωθεί η καθυστερημένη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης αλλά και να καταστεί αποτελεσματική η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα, αναφέρεται πως παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες οι προοπτικές για τη δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας μετά το 2014,  καθώς θα πρέπει να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό για τη διετία 2015 -2016. 

Παράλληλα, τα πτωτικά κόστη εργασίας, με τη βοήθεια της επιτυχούς μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα του κόστους, ωστόσο απαιτείται επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να επισπευστεί η μετακύλιση της εξοικονόμησης κόστους στις τιμές. 

Επίσης η Επιτροπή αναφέρει πως αν και η Ελλάδα ανακτά γρήγορα την ανταγωνιστικότητά της και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώνεται ξεκάθαρα, η προσαρμογή των τιμών είναι ακόμη ανεπαρκής. Η μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα, υποστηριζόμενη από τις επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις της εργασιακής αγοράς, ενισχύει την ελληνική ανταγωνιστικότητα, δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και ενθαρρύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 Αν και υπάρχουν μερικά στοιχεία ότι το χαμηλότερο μισθολογικό κόστος έχει ξεκινήσει να περνάει και στις τιμές, μια σημαντικά πιο ισχυρή προσαρμογή στις τιμές από ό,τι έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής, θα βοηθούσε να συγκρατηθεί η πτώση στο διαθέσιμο εισόδημα και να ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Αυτό επισημαίνει την ανάγκη για επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών.
 

Διαβάστε ΕΔΩ την έκθεση (στα Αγγλικά)