Στην ανάγκη  να απελευθερωθούν τα τιμολόγια ηλεκτρικού από τον προσεχή Ιούλιο και να μετατροπούν σε κοστοβαρή επισημαίνει η έκθεση της Κομισιόν προκειμένου να ενθαρρυνθεί η είσοδος και άλλων παικτών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, εκτιμά ότι θα αντιμετωπίσει η δεσπόζουσα επιχείρηση (ΔΕΗ) τα προβλήματα ρευστότητας, ενώ θα μειωθεί και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τη βιομηχανία. Ως εκ  επισημαίνει την ύπαρξη «πολιτικών αντιστάσεων» για την επιβολή ενδεχόμενων αυξήσεων. 

Για τα ελλείμματα του λογαριασμού ΑΠΕ, η έκθεση παραθέτει τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ή έχουν δρομολογηθεί μέχρι στιγμής, όπως μείωση στις ταρίφες, παράταση της ειδικής εισφοράς επί των πωλήσεων των ΑΠΕ, τροποποίηση του μηχανισμού υπολογισμού της ΟΤΣ (χονδρικής τιμής κλπ). 

Αναφέρει ότι το κυριότερο μέσο για την εξάλειψη του ελλείμματος μέχρι το τέλος του 2014, θα είναι η σταδιακή αύξηση του ειδικού τέλους ΑΠΕ, που επιβάλλεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού, από 9,32 ευρώ ανά 1.000 κιλοβατώρες που είναι σήμερα (μεσοσταθμικά), σε 27 ευρώ και μάλιστα από τον επόμενο μήνα.
Αξιολογώντας τα επιμέρους μέτρα, που εφαρμόστηκαν ή θα εφαρμοστούν, υπολογίζει ότι το 50% του τελικού αποτελέσματος (μηδενισμός του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ), θα προέλθει από την αύξηση του τέλους επί των λογαριασμών. 

Η έκθεση κάνει αναφορά στην έναρξη συζητήσεων μεταξύ του ΥΠΕΚΑ και των παραγωγών φωτοβολταϊκών, για την επίτευξη μιας εθελοντικής συμφωνίας, στο πλαίσιο της οποίας θα υπάρξει σταθερή μείωση του βαθμού απόδοσης των επενδύσεων (IRR), ώστε να μειωθούν οι ανάγκες τους για εξυπηρέτηση των δανείων που έχουν λάβει. Ωστόσο, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, για την επίτευξη του στόχου αυτού, καθοριστικό ρόλο έχουν οι δανείστριες τράπεζες.