Καθαρά κέρδη 40,1 εκατ. ευρώ εκτιμά η IBG, μειωμένα κατά 69,6%, σε σχετική έκθεσή της ότι θ παρουσιάσει ο ΟΠΑΠ το α΄ τρίμηνο του 2013. Σημειώνεται ότι τα κέρδη του Οργανισμού επιβαρύνονται από την 1//1/2013 από υψηλότερη φορολογία.
Οι πωλήσεις του Οργανισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 886 εκατ. ευρώ προβλέπει η IΒG. 
H χρηματιστηριακή διατηρεί  την τιμή-στόχο των 7,9 ευρώ και τη σύσταση Buy για τη μετοχή του ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ ανακοινώνει αποτελέσματα α΄ τριμήνου στις 23 Μαίου.