Την αλλαγή της ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετοχών της για τις 29 Ιουνίου, αντί της 13ης/6 όπως είχε προγραμματιστεί αρχικά, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Παράλληλα, η Επιχείρηση έδωσε στη δημοσιότητα το αναθεωρημένο οικονομικό ημερολόγιο 2013, το οποίο έχει ως εξής:

- Με βάση τα μετά από φόρους κέρδη, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την καταβολή μερίσματος ύψους € 0,025 ανά Μετοχή.

- Αποκοπή δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2012: 22 Ιουλίου 2013, δηλαδή μετά την 19η Ιουλίου 2013 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

- Δικαιούχοι μερίσματος - Record date: 24 Ιουλίου 2013.

- Έναρξη καταβολής του μερίσματος χρήσης 2012 μέσω Τραπέζης: 30 Ιουλίου 2013.

Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία.