Δίκαιο και εύλογο χαρακτηρίζει το διοικητικό συμβούλιο του ΔΟΛ το τίμημα των 0,64 ευρώ στην προαιρετική δημόσια πρόταση του κ. Στ. Ψυχάρη, καθώς υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που προκύπτει από την έκθεση του συμβούλου.

Η επιχειρηματική στρατηγική όπως αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Δελτίο, επικεντρώνεται στους ακόλουθους βασικούς άξονες:

α) ταχύτερη ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στον κλάδο των ΜΜΕ και διεύρυνση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της Εταιρίας και του Ομίλου σε ψηφιακά μέσα.

β) εκμετάλλευση της διακεκριμένης θέσης και της υψηλής αναγνωρισιμότητας που έχουν τα έντυπα, οι ιστότοποι και γενικά οι τίτλοι της Εταιρίας και του Ομίλου

γ) συνέχιση των προσπαθειών που ήδη καταβάλλονται για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της Εταιρίας και των θυγατρικών της

δ) επανεξέταση όλων των ειδικών εκδόσεων που συνοδεύουν τις κύριες εκδόσεις των εφημερίδων και των περιοδικών με γνώμονα την συνεισφορά τους στην εικόνα και την αποδοτικότητα των εντύπων,

ε) περιορισμός του μέσου όρου των σελίδων ύλης των εντύπων και συσχετισμός του με τα αντίστοιχα διαφημιστικά έσοδα με στόχο την εξοικονόμηση κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της οικονομικής εικόνας των εντύπων

στ) περιορισμός των δαπανών προβολής και διαφήμισης των εντύπων με ενέργειες αποτελεσματικότερης στόχευσης του αναγνωστικού κοινού.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο προτείνων προτίθεται, υπό τις παρούσες συνθήκες, να υλοποιήσει τους στόχους αυτούς, πιστεύοντας ότι τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που εκμεταλλεύεται σήμερα η εταιρεία είναι ισχυρά και αποτελούν ιδιαίτερα καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία των οικονομικών στόχων της. Ως εκ τούτου ο Προτείνων δεν σχεδιάζει, επί του παρόντος, τη διακοπή της κυκλοφορίας ή την πώληση οποιουδήποτε από τους έντυπους ή ψηφιακούς τίτλους του Ομίλου.