Μεγάλη μείωση 11,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάρτιο εφέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2012, έναντι μείωσης 4,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η πτώση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προκύπτει από τις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

α. Τη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων κατά 51,1%, και

β. Τη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 10,7%.

Επίσης, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 21,6%

• Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 3,8%.

Πτώση και στις νέες παραγγελίες

Μεγάλη πτώση 12,7% σημείωσε και ο γενικός δείκτης νέων παραγγελιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάρτιο εφέτος, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2012, έναντι μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οφείλεται στη μείωση των παραγγελιών από το εξωτερικό, που έως σήμερα «συντηρούσαν» στην ελληνική βιομηχανία και ειδικότερα, προκύπτει από τις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

α. Τη μείωση του δείκτη νέων παραγγελιών εγχώριας αγοράς κατά 14%, και

β. Τη μείωση του δείκτη νέων παραγγελιών εξωτερικής αγοράς κατά 12,7%.