Σε συζητήσεις με χρηματοοικονομικό στρατηγικό επενδυτή βρίσκεται η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας Euromedica, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα οφέλη από την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή αναμένεται, σύμφωνα με την εταιρεία, να είναι πολλαπλά τόσο σε επίπεδο ρευστότητας του Ομίλου, όσο και στην επέκταση των λειτουργιών του στην Ελλάδα και διεθνώς.

Στην παρούσα φάση οι συζητήσεις αυτές βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και δεν έχει υπάρξει κάποια οριστική συμφωνία.