Παράταση μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2013 δόθηκε για την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2012.

Σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη, προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχιστον έως την 4η Ιουνίου 2013.