Εξαγωγικές συμβάσεις για προϊόντα που έχει αναπτύξει υπέγραψε  η Intracom Defense Electronics (IDE),  με  δύο Γερμανικές εταιρείες.
Οι  συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα, υλοποιούνται σε μια περίοδο με ιδιαίτερες προκλήσεις στο διεθνές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον και συμβάλλουν αφ’ ενός μεν στην καθιέρωση της IDE στον διεθνή χώρο, αφ’ ετέρου στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Το ύψος των συμβάσεων ανέρχεται σε 4 εκ. ευρώ  και η ολοκλήρωση τους προβλέπεται ως το τέλος του 2014. 

Η μια συμφωνία με την Γερμανική εταιρεία RAMSys,αφορά στην παραγωγή τηλεμετρικών διατάξεων του προγράμματος του πυραύλου επιφανείας - αέρος ESSM του NATO (Evolved Sea Sparrow Missile), που έχει διαγράψει επιτυχημένη διεθνή πορεία και είναι σε χρήση από τις ναυτικές δυνάμεις δώδεκα (12) χωρών. 

Η άλλη αφορά συμφωνία με την επίσης Γερμανική εταιρεία Diehl BGT Defence (DBD) για την Συσκευή Λειτουργικών Ελέγχωνστο Πεδίο (FieldTestEquipment-FTE) του πυραύλου IRIS-T, που θεωρείται ως το πλέον σύγχρονο πυραυλικό σύστημα αέρος-αέρος, μικρού βεληνεκούς και υπέρυθρης ακτινοβολίας που έχει σχεδιαστεί και κατασκευάζεται από διεθνή κοινοπραξία έξι (6) Ευρωπαϊκών κρατών.