Οι 280 απλήρωτοι εργαζόμενοι και απολυμένοι του ΟΜΙΛΟΥ Alapis, συμφερόντων του προφυλακισμένου Λ.Λαυρεντιάδη, γνωστοποιούν ότι σήμερα προέβησαν σε καταγγελία στο Σ.Δ.Ο.Ε στον Υπουργό Οικονομικών, στο γραφείο Πρωθυπουργού, στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στην ανακρίτρια κ.Χατζάκη και τους οικονομικούς εισαγγελείς, αλλά και στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων. 

Η καταγγελία, σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο του Γ. Χανιώτη που τους εκπροσωπεί, έλαβε χώρα προκειμένου να μπλοκάρουν γιγάντια επιστροφή Φ.Π.Α ύψους περί τα δεκαπέντε εκατομμύρια ( 15.000.000 ) ευρώ σε συνδεδεμένη εταιρία του ομίλου και συγκεκριμένα στην ΦΑΡΜΑΓΟΡΑ Α.Ε . 

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση πτώχευσης της μητρικής Alapis εκδικάζεται την 29.5.2013, ενώ οι υποχρεώσεις της στο Ελληνικό Δημόσιο σε επίπεδο ομίλου αγγίζουν τα 50.000.000 ευρώ.