Μείωση πωλήσεων από τα 6,25 στα 5,74 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω της οικονομικής ύφεσης που πλήττει την εγχώρια οικονομία. Τα μικτά κέρδη αντίστοιχα, υποχώρησαν από το 1,55 στο 1,34 εκατ. ευρώ. 

Λόγω του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών και του κόστους χρηματοδότησης (μειωμένος δανεισμός) τα προ φόρων κέρδη στο Q1 αυξήθηκαν από τα 78 στα 130 χιλιάδες ευρώ και τα καθαρά κέρδη από τα 9 στα 75 χιλιάδες ευρώ.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (+641,2 χιλ. οι λειτουργικές και – 34,8 χιλ. οι επενδυτικές) οδήγησαν σε νέα μείωση κατά 606 χιλιάδες ευρώ μέσα στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.