Στις Αττικές Εκδόσεις περνά η εκμετάλλευση του περιοδικού «4 Τροχοί». Το περιοδικό εκδιδόταν μέχρι τώρα από την εταιρεία Τεχνικές Εκδόσεις, η οποία στις 14/5 είχε ανακοινώσει τη σύναψη σύμβασης για την παραχώρηση του τίτλου, για να αντιμετωπίσει τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. 

Η σύμβαση είναι πενταετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης για αλλά πέντε χρόνια αν επιτευχθεί ο στόχος των εσόδων.

Στην ανακοίνωση των Τεχνικών Εκδόσεων η σύμβαση κρινόταν ιδιαίτερα επωφελής για την εταιρεία, αφού θα λαμβάνει, χωρίς να πραγματοποιεί καμία δαπάνη, το 7% των καθαρών εσόδων του περιοδικού, δημιουργώντας πρόσοδο που θα κατευθύνεται στη σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών της, ενώ παράλληλα, θα διαφυλάσσεται πλήρως, η εμπορική αξία του τίτλου. 

Υπενθυμίζεται ότι οι Αττικές Εκδόσεις από τις 14/11/2012 έχουν αναλάβει και την έκδοση των περιοδικών «Hello», «Εγώ», «7 Ημέρες TV» και «Τηλεκοντρόλ» (που ανήκαν στις Εκδόσεις Λυμπέρη) μέσω της εταιρείας Alpha Editions Ανώνυμη Εκδοτική, στην οποία μετέχουν με ποσοστό5%, με δικαίωμα να αυξήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους, στο 50% του μ.κ., εντός των επομένων τριών ετών.