Υστέρηση της τάξης των 500 εκατ. ευρώ στα έσοδα από τους έμμεσους φόρους προκύπτει σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.


Ειδικότερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις εισπράξεις από το ΦΠΑ και τους φόρους κατανάλωσης και ως αποτέλεσμα, - και παρά το πλεόνασμα ύψους 520.000.000 ευρώ του α' τριμήνου - ο Απρίλιος έκλεισε με πρωτογενές έλλειμμα 306.000.000 ευρώ, ενώ η υστέρηση στα προ φόρων κρατικά έσοδα διαμορφώθηκε στα 450.000.000 ευρώ.

Πάντως, στο Γενικό Λογιστήριο βλέπουν πιο «αισιόδοξα» την κατάσταση, επειδή εστιάζουν μόνο στο μήνα Απρίλιο, που, για πρώτη φορά φέτος, τόσο οι άμεσοι όσο και οι έμμεσοι φόροι ανήλθαν στο ύψος των στόχων που είχαν τεθεί. 

Αναγνωρίζουν όμως ότι και το μήνα Απρίλιο οι έμμεσοι φόροι υστέρησαν έναντι του στόχου:

α) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 66 εκατ. ευρώ ή 5,1%, εκ των οποίων 43 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών,

β) ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 8 εκατ. ευρώ ή 2,2%.

γ) τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 99 εκατ. ευρώ ή 27,0%.

Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:

α) τους φόρους εισοδήματος κατά 54 εκατ. ευρώ ή 9,4%, εκ των οποίων 52 εκατ. ευρώ οφείλονται στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων,

β) τους φόρους περιουσίας, κατά 69 εκατ. ευρώ ή 50,5%,

γ) τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης και ειδικότερα ο Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 36 εκατ. ευρώ ή 19,1%.

δ) τους έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 14 εκατ. ή 51,1% κυρίως λόγω καθυστερημένων πληρωμών Φ.Π.Α.

Στα 306 εκατ. ευρώ το έλλειμμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.425 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 9.148 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 5.740 εκατ. ευρώ. 

Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 306 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 1.729 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του στόχου για έλλειμμα 3.613 εκατ. ευρώ. 

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το πρώτο τετράμηνο του 2013 ανήλθαν σε 1.715 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 655 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.060 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.615 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.451 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7.123 εκατ. ή σε ποσοστό 28,2%. 

Το ποσό αυτό σχετίζεται με τη μείωση στο σύνολο των πρωτογενών δαπανών κατά 2.059 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 12,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.299 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 71,4% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο. 

Σημειώνεται ότι η μείωση των δαπανών για τόκους οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI), καταβλήθηκε στο α΄ τρίμηνο του 2012.