Συνεχίζεται η πτώση των πωλήσεων στον κλάδο των μεταφορών σύμφωνα με έρευνα της ICAP, ενώ εντυπωσιακή είναι η πτώση των κερδών που υπερβαίνει ακόμη και το 90%.

Σύμφωνα με την ICAP η εξέλιξη αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην συρρίκνωση της κατανάλωσης που αντανακλάται από την μείωση των εισαγωγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε πλήθος δείγματος 76 εταιρειών. Προκύπτει ότι οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασαν μείωση 2,3% το 2011 σε σχέση με το 2010, τα δε μεικτά κέρδη μειώθηκαν με εντονότερο ρυθμό (7%).

Τα πολύ υψηλά λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων υπερκάλυψαν τα αντίστοιχα μεικτά κέρδη, με συνέπεια την ανατροπή του λειτουργικού αποτελέσματος το 2011/10 (από κέρδη σε λειτουργικές ζημίες). Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο το 2011, ενώ το 2010 οι επιχειρήσεις του δείγματος είχαν εμφανίσει (χαμηλά) καθαρά κέρδη. Τα κέρδη EBITDA παρότι ήταν θετικά και τις δύο χρονιές, κατέγραψαν κατακόρυφη πτώση της τάξης του 92%. Όπως σημειώνεται στην έρευνα ο κλάδος των διαμεταφορών χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν είτε ως απλοί διαμεσολαβητές μεταφορικού έργου, είτε ως πλήρως καθετοποιημένες επιχειρήσεις. Αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου παρέχουν πλέον και υπηρεσίες αποθήκευσης, οργάνωσης και παρακολούθησης αποθεμάτων, συσκευασίας - ανασυσκευασίας - ετικετοποίησης, διανομής κ.λπ.